Χορηγοί

Διοργάνωση

Ο Σύνδεσμος Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Επιχειρήσεων Ελλάδος (Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2017 και έχει ως μέλη του περισσότερες απο 100 υγιείς συνεταιριστικές οργανώσεις και επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε όλο το εύρος προϊόντων του αγροτικού τομέα της χώρας.

Ο Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε. ως θεσμικός εκπρόσωπος του πιο δυναμικού μέρους των ελληνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων και οργανώσεων, είναι αυτοχρηματοδοτούμενος, και μεταξύ άλλων έχει στόχο την ανάδειξη των καίριων ζητημάτων του αγροτικού τομέα της χώρας, την στήριξη των συλλογικών δράσεων των Ελλήνων παραγωγών και τη συνεισφορά στη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

Χρυσoί Χορηγοί

https://www.syneteristiki.gr/el/normal/home


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική μετρά 40 χρόνια ιστορίας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Στο μετοχικό μας κεφάλαιο περιλαμβάνονται συνεταιριστικές ενώσεις, από όλη τη χώρα που αντιπροσωπεύουν διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας, τις συνεταιριστικές τράπεζες, αλλά και κορυφαίες ευρωπαϊκές συνεταιριστικές οργανώσεις.

Οι επιχειρηματικές μας αποφάσεις καθοδηγούνται από τις συνεταιριστικές αρχές μας, έτσι ώστε να συμπλέουν οι ανάγκες των μετόχων μας, με τις ανάγκες της κερδοφορίας και της αειφόρου ανάπτυξης της Εταιρίας μας.

Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική θέτει τον άνθρωπο στον κεντρικό άξονα των δραστηριοτήτων της και η στρατηγική της οδηγείται  από το συνεταιριστικό ιδεώδες, γεγονός που την διαφοροποιεί από τις περισσότερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις.


Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική ιδρύθηκε το 1979 από τους αγρότες, όταν οι παραδοσιακές ασφαλιστικές εταιρίες δεν μπορούσαν να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες τους. Ο στόχος της ίδρυσης μιας συνεταιριστικής ασφαλιστικής εταιρίας ήταν η δημιουργία εξειδικευμένων προγραμμάτων που θα κάλυπταν ατομικά τις ανάγκες των αγροτών. Ο Αλέξανδρος Μπαλτατζής, ο ιδρυτής της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής, οραματίστηκε αυτή την ιδιότυπη για τα ελληνικά δεδομένα επιχείρηση, η οποία χαρακτηρίστηκε ως  «Διαμάντι  του συνεταιριστικού κινήματος».

Αργότερα, το 1994, που είναι ημερομηνία σταθμός στην ιστορία της Εταιρίας μας, στο μετοχικό κεφάλαιο προστέθηκαν κορυφαίες συνεταιριστικές οργανώσεις, οι οποίες ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο την συνεταιριστική οικογένεια. Εταιρίες όπως η Unipol (Ιταλία), Macif (Γαλλία) και P&V (Βέλγιο), προσέφεραν την τεχνογνωσία τους και την υποστήριξή τους και σήμερα τους αποκαλούμε δικαίως «φίλους από την υπόλοιπη Ευρώπη».

Το 1999, έχουμε την συνένωση της «Συνεταιριστική Ζωής» και της «Συνεταιριστική ΑΕΓΑ», ενώ παράλληλα η Συνεταιριστική Ασφαλιστική είχε καταφέρει να χαίρει της εκτίμησης και του σεβασμού όλων των συνεταιριστικών ενώσεων, αλλά και άλλων φορέων, κρατικών και ιδιωτικών.

Οι ολοένα και περισσότερες ανάγκες και ο όγκος εργασιών που προοδευτικά μεγάλωνε απαιτούσε τη μετακίνηση των γραφείων και μεταστέγαση στα νέα γραφεία, όπου εδρεύει σήμερα η Εταιρία μας.

Από τότε, στη Συνεταιριστική Ασφαλιστική, επιχειρούμε μαζί σας, ακριβώς όπως κάναμε μέχρι σήμερα, σε όλη την συνεταιριστική μας πορεία!

ΔΙΚΤΥΟ – ΚΛΑΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Με δυναμική παρουσία σε όλη την Ελλάδα και μέσα από ένα διαρκώς αναβαθμιζόμενο δίκτυο 850 συνεργατών, οι οποίοι προωθούν τα προϊόντα μας, ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικά και με συνέπεια στις ανάγκες του καταναλωτικού κοινού, καλύπτοντας όλους τους κλάδους ασφάλισης :

 • Πυρός και Συμπληρωματικών Κινδύνων
 • Αυτοκινήτων και Γεωργικών Μηχανημάτων
 • Αστικής Ευθύνης Σκαφών Αναψυχής
 • Νομικής Προστασίας
 • Οδικής Προστασίας
 • Μεταφερομένων Εμπορευμάτων
 • Κατά Παντός Κινδύνου Κατασκευαστή και Συναρμολογήσεως
 • Προσωπικών Ατυχημάτων
 • Κλοπής
 • Γενικής Αστικής Ευθύνης
 • Κατά Παντός Κινδύνου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Διαμεσολαβούντων
 • Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων εν Λειτουργία
 • Στελεχών και Διευθυντών
 • Πιστώσεων
 • Ζωής
 • Ομαδικά, Συνταξιοδοτικά

Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική σε αριθμούς

 • 90 άτομα ανθρώπινο δυναμικό
 • 850 συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα
 • Πάνω από 100.000 ασφαλισμένα οχήματα
 • Πάνω από 14.000.000 € σε αποζημιώσεις πελατών ετησίως
 • Πάνω από 200% Περιθώριο Φερεγγυότητας
 • 40 χρόνια λειτουργίας

https://www.c-gaia.gr/

Η ίδρυση της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, το 2014, ήταν το αποτέλεσµα µιας πολυετούς προσπάθειας για τη δηµιουργία µιας ευρύτερης συµµαχίας στρατηγικών εταίρων που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τοµέα της ελληνικής οικονοµίας.

Η σύµπραξη του παραγωγικού κλάδου, που µετοχικά εκπροσωπείται στη GAIA EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε. από 71 Συνεταιριστικές Οργανώσεις του πρωτογενούς τοµέα, του χρηµατοπιστωτικού και τεχνολογικού τοµέα, που επίσης εκπροσωπούνται στο µετοχικό σχήµα της εταιρείας, δηµιουργεί τις αναγκαίες προϋποθέσεις για µια νέα πορεία δυναµικής και ποιοτικής ανάπτυξης του αγροτικού τοµέα της χώρας.

Οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις γνωρίζουν καλά και αποτυπώνουν τις ανάγκες του παραγωγού, εναρµονίζοντάς τες, στους στόχους και στις δυνατότητες της εγχώριας και παγκόσµιας αγοράς.

Η Τράπεζα Πειραιώς, που συµµετέχει στο εταιρικό σχήµα ως βασικός µέτοχος, µέσω της θυγατρικής της εταιρείας ΕΞΕΛΙΞΗ A.E., είναι η µοναδική τράπεζα µε στρατηγική κατεύθυνση και έντονη δραστηριότητα στον πρωτογενή τοµέα, όντας παράλληλα και αρωγός κάθε υγιούς αναπτυξιακής δραστηριότητας.

Η NEUROPUBLIC A.E., διαρκώς αναπτυσσόµενη εταιρεία καινοτομίας στον τοµέα των τεχνολογιών πληροφορικής, δηµιουργεί τις συνθήκες για την παραγωγική αξιοποίηση των σύγχρονων εξελίξεων της τεχνολογίας και των επιστηµονικών πρακτικών στον αγροτικό τοµέα.

Με την τεχνογνωσία της, την εµπειρία, το ευρύ δίκτυο, το εκπαιδευµένο ανθρώπινο δυναµικό και τις υποδοµές που διαθέτει, η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ εξασφαλίζει στους αγρότες, υψηλής ποιότητας υπηρεσίες εξειδικευµένες και προσαρµοσµένες στις ανάγκες τους.

GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ │ Κηφισίας & Παραδείσου 2, Μαρούσι, 15125, Αττική
Τ : +30 213 0187300 x. 7007 │ F: 213 0187399 │ W : www.c-gaia.gr

Μεγάλοι Χορηγοί

Η εταιρία Αφοί Περ. Βασιλόπουλοι Α.Ε.Β.Ε. ιδρύθηκε το 1947, είναι μία οικογενειακή εταιρία, με το εταιρικό κεφάλαιο να αποτελείται εξ’ ολοκλήρου από ίδια κεφάλαια και τις εγκαταστάσεις να είναι, επίσης, ιδιόκτητες. Η πορεία της εταιρίας ήταν και είναι, συστηματικά, αναπτυξιακή και σταθερή, ενώ, πλέον είναι γνωστή στους Έλληνες καλλιεργητές ως μία από τις πιο καινοτόμες εταιρίες του τόπου μας, με παραγωγή των πιο ποιοτικών λιπασμάτων της Ελληνικής αγοράς.  Από το 2005, η αναπτυξιακή πορεία της εταιρίας ήταν καθοριστικής σημασίας πρός αυτή τη κατεύθυνση. Τα τελευταία 7 έτη, η εταιρία κατέχει την ηγετική θέση στους κλάδους παραγωγής οργανικών και βιολογικών λιπασμάτων, όντας 1η σε πωλήσεις στο εγχώριο περιβάλλον συγκεντρώνοντας ποσοστό άνω του 50% του συνολικού κύκλου εργασιών τω κλάδων.  Τα τελευταία δέκα χρόνια η εταιρία διατηρεί εξωστρεφή χαρακτηριστικά κάνοντας κινήσεις επέκτασης των δραστηριοτήτων σε διεθνείς αγορές.  Ενδεικτικά, η εταιρία έχει διεισδύσει, έως τώρα, σημαντικά στις αγορές των Σκοπίων, της Κύπρου, της Ταιβάν και της Σαουδικής Αραβίας.

Αποστολή της εταιρίας μας είναι η παραγωγή και διάθεση στους καλλιεργητές, υψηλής ποιότητας, πρωτοποριακών και καινοτόμων οργανο-χημικών, βιολογικών και εδαφοβελτιωτικών λιπασμάτων και φυτοχωμάτων για την ολοκληρωμένη λίπανση της καλλιέργειας με τη ταυτόχρονη βελτίωση της γονιμότητας και της δομής του εδάφους, τη βελτίωση της απόδοσης των καλλιεργειών καθώς και τον απόλυτο σεβασμό προς το περιβάλλον.

Όλα αυτά αποτυπώνονται από τις συχνές βραβεύσεις της καθώς και από τη χρόνια λειτουργία της εταιρίας και τα ιδανικά αποτελέσματα των προϊόντων της.

 

http://www.gaiasense.gr/

Το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense είναι μια Ελληνική καινοτομία που συνδυάζει με έναν ολιστικό τρόπο τεχνολογίες πληροφορικής με την γεωπονική επιστήμη.

Σκοπός του είναι να υποστηρίξει τους αγρότες στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την άρδευση, τη λίπανση και τη φυτοπροστασία, οι οποίες θα επηρεάσουν σημαντικά το ύψος και την ποιότητα της παραγωγής. Ταυτόχρονα, συμβάλλει στη μείωση του κόστους παραγωγής και των επιπτώσεων της γεωργίας στο περιβάλλον, βελτιώνοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα των παραγόμενων προϊόντων.

Το gaiasense αποτελεί ένα εργαλείο για τους γεωργικούς συμβούλους, το οποίο τους επιτρέπει να βελτιώσουν τις υπηρεσίες που παρέχουν στους αγρότες. Το gaiasense απευθύνεται και στους ερευνητές, στους οποίους παρέχει πρόσβαση σε μεγάλο όγκο αξιόπιστων δεδομένων, αλλά και το περιβάλλον για την εφαρμογή ων ερευνητικών τους αποτελεσμάτων κάτω από πραγματικές συνθήκες.

Το gaiasense αποτελείται από τέσσερις διαφορετικές διαστάσεις:

(α) gaiasense field, το οποίο συλλέγει ατμοσφαιρικά και εδαφικά δεδομένα από το χωράφι μέσω των αντίστοιχων τηλεμετρικών σταθμών.

(β) gaiasense remote, μέσω του οποίου συλλέγονται, αναλύονται και αξιοποιούνται δορυφορικά δεδομένα με σκοπό την εξαγωγή κρίσιμων δεικτών για την κάθε καλλιέργεια.

(γ) gaiasense eye, το οποίο αφορά στην καταγραφή επιτόπιων παρατηρήσεων και μετρήσεων που πραγματοποιούνται από το γεωργικό σύμβουλο του παραγωγού, μέσω των κατάλληλων εφαρμογών για κινητά.

(δ) gaiasense farm, που αφορά στην καταγραφή των καλλιεργητικών εργασιών του παραγωγού αλλά και βασικά στοιχεία της εκμετάλλευσής του, μέσω κατάλληλων εφαρμογών για Η.Υ και κινητές συσκευές.

Τα δεδομένα αυτά συνδυάζονται και αξιοποιούνται με μοναδικό τρόπο για την παραγωγή έγκυρης συμβουλής, μέσω επιστημονικών μοντέλων άρδευσης, λίπανσης και φυτοπροστασίας, εξειδικευμένων για κάθε καλλιέργεια και προσαρμοσμένων στο μικροκλίμα της κάθε περιοχής.

Τα στοιχεία που διαφοροποιούν το gaiasense είναι

(α) η ολιστική του προσέγγιση,

(β) το χαμηλό κόστος συνδρομής στις υπηρεσίες του,

(γ) η ακρίβειά του, χάρη στο συνδυασμό δεδομένων, επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας και

(δ) η προσαρμοστικότητά του σε διαφορετικές συνθήκες και περιβάλλοντα.

Οι τεχνολογικές συνιστώσες του συστήματος gaiasense, όπως το λογισμικό, οι τηλεμετρικοί σταθμοί, και τα υπολογιστικά του συστήματα έχουν αναπτυχθεί από τη NEUROPUBLIC Α.Ε. Η NEUROPUBLIC είναι επίσης υπεύθυνη για την ανάπτυξη και λειτουργία του δικτύου των σταθμών σε όλη την Ελλάδα. Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε. συντονίζει τα δίκτυα συνεργασίας και εμπορικής προώθησης του συστήματος gaiasense.

Σχετικά με τον GS1

O GS1 είναι ουδέτερος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που αναπτύσσει και διαχειρίζεται τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα Διεθνή Πρότυπα για την αποτελεσματική επιχειρηματική επικοινωνία. Το πιο γνωστό πρότυπο είναι το barcode, που χαρακτηρίστηκε από το BBC ως ένα από τα “50 πράγματα που στήριξαν την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας”. Τα Διεθνή Πρότυπα GS1 βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια ενώ προσφέρουν διαφάνεια στην εφοδιαστική αλυσίδα μέσω της ιχνηλάτησης προϊόντων και θέσεων, σε φυσικές και ψηφιακές συναλλαγές, σε 25 διαφορετικούς τομείς της αγοράς. Εθνικοί Οργανισμοί-Μέλη σε 112 χώρες, 1.5 εκατομμύρια επιχειρήσεις χρήστες-μέλη του συστήματος GS1 και 6 δισεκατομμύρια συναλλαγές καθημερινά, επιβεβαιώνουν ότι τα Πρότυπα GS1 δημιουργούν την κοινή γλώσσα του επιχειρείν. Για περισσότερες πληροφορίες:  www.gs1.org

Στην Ελλάδα, νόμιμος και μοναδικός εξουσιοδοτημένος φορέας του Διεθνούς Οργανισμού GS1 είναι το μη κερδοσκοπικό σωματείο GS1 Association Greece, που δημιουργήθηκε και διοικείται από επιχειρήσεις-χρήστες του συστήματος GS1, και είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση του συστήματος GS1 και την απόδοση GS1 κωδικών barcodes με προθέματα 520 & 521. Για περισσότερες πληροφορίες: www.gs1greece.org

Οι έγκυροι GS1 κωδικοί barcodes είναι καταχωρημένοι στο GEPIR, το Παγκόσμιο Μητρώο Κωδικών του GS1, που είναι ανοικτό και προσβάσιμο από οποιονδήποτε χρήστη του internet: www.gepir.org

H ΣΕΚΕ Α.Ε. (Συνεταιριστική Ένωση Καπνοπαραγωγών στην Ελλάδα) είναι μια από τις μεγαλύτερες εξαγωγικές και πλέον κερδοφόρες εταιρίες καπνού στη χώρα μας, η οποία ιδρύθηκε το 1947 και έχει έδρα την Ξάνθη.
Πρόκειται για μία συνεταιριστική βιομηχανία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας μετέχουν Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών από τους πιο δυναμικούς καπνοπαραγωγούς Νομούς της χώρας.

Έχει ως κύρια δραστηριότητα της την αγορά, επεξεργασία και πώληση καπνών κυρίως ανατολικού τύπου, τα οποία εξάγει σε τριάντα χώρες του κόσμου.

Αποτελεί μία σύγχρονη και συνεχώς αναπτυσσόμενη εταιρία, η οποία συνδυάζει την παράδοση και εμπειρία στην παραγωγή και μεταποίηση καπνού, με σύγχρονες πρακτικές λειτουργίας/διοίκησης και υψηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας.

Την τελευταία τριετία η ΣΕΚΕ έχει αναπτύξει ένα ακόμα πιο δυναμικό προφίλ με επέκταση δραστηριοτήτων της σε Βουλγαρία και FYROM, όπου έχει ιδρύσει θυγατρικές εταιρίες και διαθέτει εργοστασιακές υποδομές.

Παράλληλα, έχει προχωρήσει σε σημαντικές και καινοτόμες επενδύσεις, σε  εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων σε συνδυασμό με πρωτοβουλίες  βελτίωσης της ποιότητας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Η ΣΕΚΕ είναι σήμερα η μεγαλύτερη εταιρία καπνού στην Ελλάδα και η δεύτερη μεγαλύτερη στα Βαλκάνια.

Τα δύο κεντρικά εργοστάσια της εταιρίας βρίσκονται στην Ξάνθη, με αυτό των Ανατολικών Καπνών να έχει αναβαθμιστεί σημαντικά σε υποδομές και να θεωρείται σήμερα το πιο σύγχρονο στον κόσμο.

Διαθέτει, επίσης, κέντρα προεπεξεργασίας καπνού σε καπνοπαραγωγές περιοχές της Ελλάδας (Ξάνθη, Θεσσαλία), της Βουλγαρίας και της FYROM.

Πέραν αυτών, η ΣΕΚΕ είναι η πρώτη ελληνική εταιρία καπνού που τόλμησε και κατάφερε να εφαρμόσει και να καθιερώσει στην Ελλάδα την παραγωγή βιολογικού καπνού (2013).

Το 2013 ΣΕΚΕ τιμήθηκε με τη διεθνή διάκριση “Golden Leaf Award” για την ποιότητα των προϊόντων της.

Χορηγός

Ο Όμιλος επιχειρήσεων REDESTOS – Efthymiadis Agrotechnology Group έχει ηγετική παρουσία στον τομέα της Αγροτικής Οικονομίας στην Ελλάδα, την Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Μέση Ανατολή. Στα 85 περίπου χρόνια που πέρασαν από την ίδρυση της πρώτης εταιρείας του Ομίλου «Κ & Α ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ Ο.Ε.» το 1935, ο Όμιλος ήταν πάντα στενά συνδεδεμένος με κάθε βήμα εξέλιξης και προόδου του αγρότη και της αγροτικής παραγωγής.

Οι δραστηριότητες του Ομίλου Αγροτεχνολογίας Ευθυμιάδη – REDESTOS χωρίζονται σε τέσσερις διακριτούς κλάδους:

 • Προστασία & Θρέψη Φυτών
 • Φυτικό Πολλαπλασιαστικό Υλικό
 • Εργαστηριακές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Παραγωγή & Εμπορία Τροφίμων

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ: «Αντικείμενο του Ομίλου είναι η δραστηριοποίηση στο χώρο της γεωργίας, ώστε να καλύπτει ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ τόσο του ΑΓΡΟΤΗ όσο και του ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, προσφέροντας ένα ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ προϊόντων και υπηρεσιών».

Με ένα εκτενές δίκτυο marketing και πωλήσεων, και υπερσύγχρονες παραγωγικές & εργαστηριακές μονάδες, οι οποίες πληρούν τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιοτικού ελέγχου, είναι σε θέση να παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύνολο προϊόντων και υπηρεσιών για τον αγρότη, την βιομηχανία τροφίμων και τα Supermarkets, για να καλύψει την σύγχρονη απαίτηση της αγοράς και του τελικού καταναλωτή για ασφαλή, πιστοποιημένα και ιχνηλάσιμα προϊόντα.

Η συνολική δυναμική του Ομίλου, σε συνδυασμό με το δίκτυο των διεθνών της συνεργατών, ανοίγει διάπλατα νέους ορίζοντες και προοπτικές στην παγκόσμια αγορά. Γίνονται συνεχώς επεκτάσεις σε νέες δραστηριότητες στην Ελλάδα, Νοτιοανατολική Ευρώπη, Τουρκία και Μέση Ανατολή, με την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και εξειδικευμένων υπηρεσιών, σε κοινή δράση με κορυφαίες διεθνείς εταιρίες του κλάδου αλλά και τοπικούς συνεργάτες.

 • Επισκόπηση του Ομίλου Αγροτεχνολογίας Ευθυμιάδη
 • 6 Βιομηχανικές εγκαταστάσεις
 • Σχεδόν 85 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην αγροτική οικονομία
 • Πάνω από 400 άτομα προσωπικό
 • 70 εκ. Ευρώ ετήσιες πωλήσεις
 • 8 Διεθνείς Θυγατρικές
 • Εμπορική Δραστηριότητα σε πάνω από 12 ακόμα χώρες

Υποστηρικτές

H ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΣΗΜΕΡΑ

Η Παπαστράτος κατέχει ηγετική θέση στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων καπνού στην Ελλάδα για περισσότερες από οκτώ δεκαετίες. Το 2017 γύρισε σελίδα στην ιστορία της υλοποιώντας μια σημαντική επένδυση ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ για την μετατροπή του εργοστασίου της στον Ασπρόπυργο σε μονάδα αποκλειστικής παραγωγής των θερμαινόμενων ράβδων καπνού για το πρώτο νέο καπνικό προϊόν δυνητικά μειωμένου κινδύνου σε σχέση με τα συμβατικά τσιγάρα, το IQOS. Το εργοστάσιο της Παπαστράτος, γίνεται το τρίτο εργοστάσιο παγκοσμίως στο δίκτυο της μητρικής Philip Morris International (PMI) που παράγει τις ράβδους καπνού και αναμένεται να έχει σημαντικά ενισχυμένη εξαγωγική δραστηριότητα. Από τη νέα αυτή επένδυση της εταιρείας δημιουργούνται 400 τουλάχιστον νέες θέσεις εργασίας, αυξάνοντας το συνολικό αριθμό των άμεσα και έμμεσα εργαζομένων της Παπαστράτος στους 1.200. Η Παπαστράτος και η ΡΜΙ απορροφούν παραδοσιακά το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής παραγωγής ανατολικών καπνών. Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες για την ανακούφιση ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων μέσα από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η Παπαστράτος έχει βραβευτεί επανειλημμένα ως Best Work Place και Top Employer για το δυναμικό εργασιακό της περιβάλλον, ενώ έχει αναδειχθεί ως η «No 1 Αξιοθαύμαστη Εταιρεία στην Ελλάδα» και ως η «Νο 1 Αξιοθαύμαστη Βιομηχανία» από το περιοδικό Fortune.

H Lidl Ελλάς δραστηριοποιείται στην Ελλάδα για 19 έτη με βασική της αρχή την προσφορά ποιοτικών προϊόντων στις ανταγωνιστικότερες τιμές. Η Lidl Ελλάς έχει αναπτύξει ένα ισχυρό στρατηγικό μοντέλο, το οποίο βασίζεται στη συνεχή βελτίωση και επένδυση, και το οποίο εξασφαλίζει έναν τρόπο λειτουργίας που αποφέρει το μέγιστο κέρδος στον Έλληνα καταναλωτή. Το δίκτυό της αριθμεί 221 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και 5 υπερσύγχρονες αποθηκευτικές υποδομές στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, τα Τρίκαλα, την Πάτρα και τη Θήβα.

Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 2007 και το 2014 μετατράπηκε σε Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη Θεσσαλονίκης.

Έχει λάβει πιστοποίηση ISO 27001 και ISO 9001 για την ασφάλεια και ποιότητα διαχείρισης πληροφοριών. Δραστηριοποιείται σε δύο Νομούς , Θεσσαλονίκης και Κιλκίς  εξυπηρετώντας περίπου 20.000 παραγωγούς στο τομέα αγροτικών υπηρεσιών ( ΟΣΔΕ, ΠΑΑ 2014-2020)   ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσεται στους τομείς εμπορίας αγροτικών προϊόντων και αγροεφοδίων. Διαδίδει το θεσμό του συνεταιρισμού στον αγροτικού πληθυσμό , φροντίζει για τη μελέτη και διερευνηση συνεταιριστικών και αγροτικών θεμάτων και εφαρμόζει όλα τα νόμιμα μέσα για την ανάπτυξη της συνεταιριστικής συνείδησης στους αγρότες.

Εταιρικές συμμετοχές

Χορηγοί επικοινωνίας

Χορηγοί κλαδικής επικοινωνίας

Συνεργάτης διοργάνωσης

Η Slide2Open είναι μια καινοτόμος, διεθνής εταιρεία επικοινωνίας και διαχείρισης εκδηλώσεων που εστιάζει στην παροχή εξειδικευμένων λύσεων στις επιχειρήσεις και τα στελέχη του σήμερα και του αύριο. Η εμπειρία της καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα κλάδων, λειτουργιών και αντικειμένων και στόχος της είναι να προσφέρει απτά αποτελέσματα που ενδυναμώνουν τη θέση των πελατών της στην αγορά.

Οι εταιρικές εκδηλώσεις βρίσκονται στον πυρήνα των υπηρεσιών της Slide2Open. Εξατομικευμένα σεμινάρια, διεθνή συνέδρια και εκθέσεις, εταιρικές δράσεις ενίσχυσης του ομαδικού πνεύματος, αύξησης της παραγωγικότητας και των πωλήσεων, προώθηση δικτύων, εισαγωγή νέων ιδεών και προϊόντων στην αγορά – υπηρεσίες που εξομαλύνουν ή ταράσσουν τα νερά, πάντα σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες και προτεραιότητες. Για το σκοπό αυτό, συνδυάζουμε τη βαθιά μας γνώση του οικονομικού και θεσμικού περιβάλλοντος με τις συγκεκριμένες ανάγκες της επιχείρησής σας και σχεδιάζουμε λύσεις που δεν μένουν στην επιφάνεια, αλλά έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα.

Αποστολή μας είναι η παροχή άρτια σχεδιασμένων εκδηλώσεων που είναι σε θέση να στηρίξουν το στρατηγικό όραμα της επιχείρησής σας. Η αψεγάδιαστη εκτέλεση, από την αρχική ιδέα μέχρι την τελική αξιολόγηση, αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.