Λίγα λόγια για τον Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε.

Ο Σύνδεσμος Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Επιχειρήσεων Ελλάδος (Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2017 και έχει ως μέλη του περισσότερες απο 100 υγιείς συνεταιριστικές οργανώσεις και επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε όλο το εύρος προϊόντων του αγροτικού τομέα της χώρας.

Ο Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε. ως θεσμικός εκπρόσωπος του πιο δυναμικού μέρους των ελληνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων και οργανώσεων, είναι αυτοχρηματοδοτούμενος, και μεταξύ άλλων έχει στόχο την ανάδειξη των καίριων ζητημάτων του αγροτικού τομέα της χώρας, την στήριξη των συλλογικών δράσεων των Ελλήνων παραγωγών και τη συνεισφορά στη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.